Saturday, 23 March 2019

Al-Imran Ayat 132

4.3.132  
Juz:
4,Surah:3.
Surah 3, Ayat 132:
.

Ringkasan tafsir;

Cara mentaati Allah dan Rasul Nya ialah dengan meninggalkan makan riba, supaya memperolehi rahmat didunia dan diakhirat pula mendapat balasan yang baik diatas amalan kamu itu. Orang-orang yang bersifat belas kasihan dan selalu mengeluarkan sedekah akan disayangi oleh Allah yang bersifat mengasihani.

Dan apabila sudah melakukan perbuatan terkutuk itu sebelum ini maka besegeralah bertaubat kepada  Allah (lihat pada ayat 4.3.133).


.
[previous] [next] [home
.
.
Rujukan sumber,
Juzuk4, Surah3
Terjemahan,
131~150,
[GS] https://sites.google.com/site/cyberespionagespy/1/1
Ulasan surah 3;  
[GS]
https://t.co/Kf2lMbI0X8    

No comments:

Post a Comment